Videotren's World - Videotren Just Feels Right.

föredrag

Posted Dec. 22, 2015, 9:44 p.m. By videotren Tags: general

Hade en konferens i Uppsala i förre veckan och det var ganska trevligt. Fastän det var många muppar där som inte riktigt visste vad de pratade om eller vad som är intressant att lyssna på eller när man borde sluta prata. Lustigt att vissa föreläsare inte lägger märke till eller inte vill lägga märke till att åhörarskaran börjar prata med varann, det vill säga de inte lyssnar längre alls till vad han eller hon på podiet säger. Och istället för att avsluta sitt tal ganska så fort så fortsätter de att prata och prata helt så som de har tänkt sig.